Обсяг СЕО Кременище  

Обсяг СЕО Круглик

Проект внесення змін в Генеральний

 

Проведення громадських обговорень та слухань для врахування громадських інтересів до проекту містобудівної документації


       Хотівська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області повідомляє про початок розгляду, обговорення та врахування пропозицій громадськості щодо розробленого Проекту внесення змін до Генерального плану поєднаного з детальними планами окремих частин с.Круглик Києво-Святошинського району Київської області та Проекту внесення змін до Генерального плану поєднаного з детальними планами окремих частин               с. Кременище Києво-Святошинського району Київської області.

Замовником містобудівної документації є – виконавчий комітет Хотівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області. Розробником даної містобудівної документації є – ДП «УкрНДПІцівільбуд» на підставі рішення сесії.

Ознайомитися з матеріалами внесення змін, а також подати пропозиції до даної містобудівної документації у письмовому вигляді з відповідним обгрунтуванням можна у приміщені Хотівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області з 31.08.2019 по 01.10.2019 включно в робочі дні та години роботи Хотівської сільської ради, за адресою: с.Хотів, пл. Паширова,2. Відповідальним за прийом пропозицій громадськості є землевпорядник Хотівської сільської ради Антипенко Анатолій Степанович. 

Також із графічними та текстовими матеріалами містобудівної документації можна буде ознайомитися на офіційній Інтернет-сторінці Хотівської сільської ради  http://khotiv-rada.gov.ua в розділі «Генеральні плани».

04 жовтня 2019 року о 17-00 год. за адресою: с.Круглик, вул. Вітянська,11 в приміщені клубу села Круглик відбудеться громадське обговорення даних проектів містобудівної документації – внесення змін до Генерального плану поєднаного з детальними планами окремих частин с.Круглик Києво-Святошинського району Київської області та Генерального плану поєднаного з детальними планами окремих частин  с. Кременище Києво-Святошинського району Київської області.

Проект внесення змін в Генеральний план с. Круглик

Проект внесення змін в Генеральний план с. Кременище

 

Проект детального плану для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Шевченка в селі Хотів

Протокол

Звіт

 

 

 

 

 

 

 

 

15058.1-ZAP-DP-Khotiv-L2-prav+GO+ЛA 

15058.1-DP-GP.pdf 

ПРОТОКОЛ   Добавленно 25.09.2017

 

Проведення громадських обговорень та слухань для врахування громадських інтересів до проекту містобудівної документації

П Р О Т О К О Л   Добавленно 16.05.2017

Пояснювальна записка

Генеральний план

 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

З метою покращення екологічного стану навколишнього середовища та комфортних умов проживання населення в с. Хотів  Києво-Святошинського району Київської області планується будівництво очисних споруд з використанням високоефективної біологічної очистки стічних вод по технології “Biotal” продуктивністю дві установки по 500 м3/добу.

Замовник ДКП «Хотів»

Поштова і електрона  адреса: 08171, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Хотів, пл. Паширова, 1

Місце розташування майданчика (трас) будівництва (варіанти): вул. Вербова  в с. Хотів Києво-Святошинського району Київської області

Характеристика діяльності  (об'єкта): очисні споруди

Технічні і технологічні дані  дві установка  повної біологічної очистки стічних вод по технології «BIOTAL» продуктивністю  по 500м3/добу , цілий рік.                                                                                                                    

Соціально-економічна необхідність проектованої діяльності: поліпшення екологічної ситуації , створення робочих місць                                        

Необхідність у ресурсах при будівництві й експлуатації:

земельних  в межах виділеної площі (площа забудови BIOTAL-500).                                                                             

Сировини  не потрібно                                         

 енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) електроенергія  613,2 тис. кВт∙год /рік                  

водних  водоспоживання 36,5м3/рік -  для потреб обслуговуючого персоналу та промивки дегідратора.

трудових   2 чол. (1 оператор в зміну)

Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) автотранспорт підрядної організації                                                                                                   

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності  не вимагаються            

Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території не потрібно         

Можливі впливи проектованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище і види впливів на:              

геологічне середовище   мінімальний вплив в процесі розробки котловану

повітряне середовище  по всім забруднюючим речовинам нижче ГДК населених місць

мікроклімат  не передбачається                                                                                

водне середовище в межах нормативних показників

рослинний і тваринний світ, заповідники     не передбачається                                    

навколишня соціальне середовище  відсутній                                                               

навколишня техногенне середовище   відсутній                                                   

 Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, чи знешкодження безпечного поховання  Очищені  води  відводяться в штучну водойму. Надлишковий мул буде відводитись на дегідраторну установку для зневоднення, та по мірі накопичення утилізовуватися в якості міндобрива (при умові відповідності показникам, які висуваються до мінеральних добрив та  задовільних результатів дослідження на хім… та бак.. показники) або інертного матеріалу для пересипання.

Обсяг  виконання ОВНС відповідно до  ДБН А.2.2-1-2003               

Участь громадськості Ознайомлення громадськості про проведення робіт.

 

 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

 

З метою покращення екологічного стану навколишнього середовища та комфортних умов проживання населення в с. Хотів  Києво-Святошинського району Київської області планується будівництво очисних споруд з використанням високоефективної біологічної очистки стічних вод по технології “Biotal” продуктивністю 500м3/добу .

Замовник ДКП «Хотів»

Поштова і електрона  адреса: 08171, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Хотів, пл. Паширова, 1

Місце розташування майданчика (трас) будівництва (варіанти): вул. Б. Хмельницького в с.Хотів Києво-Святошинського району Київської області

Характеристика діяльності  (об'єкта): очисні споруди

Технічні і технологічні дані  установка  повної біологічної очистки стічних вод по технології «BIOTAL» продуктивністю 500м3/добу , цілий рік.                                                                                                                   

Соціально-економічна необхідність проектованої діяльності: поліпшення екологічної ситуації , створення робочих місць                                        

Необхідність у ресурсах при будівництві й експлуатації:

земельних  в межах виділеної площі (площа забудови BIOTAL-500).                                                                             

Сировини  не потрібно                                         

 енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) електроенергія  306,6 тис. кВт∙год /рік                  

водних  водоспоживання 18,25м3/рік -  для потреб обслуговуючого персоналу

трудових   2 чол. (1 оператор в зміну)

Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) автотранспорт підрядної організації                                                                                                   

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності  не вимагаються            

Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території не потрібно         

Можливі впливи проектованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище і види впливів на:              

геологічне середовище   мінімальний вплив в процесі розробки котловану

повітряне середовище  по всім забруднюючим речовинам нижче ГДК населених місць

мікроклімат  не передбачається                                                                                

водне середовище в межах нормативних показників

рослинний і тваринний світ, заповідники     не передбачається                                    

навколишня соціальне середовище  відсутній                                                               

навколишня техногенне середовище   відсутній                                                   

 Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, чи знешкодження безпечного поховання  Очищені  води  відводяться в ставок. Надлишковий мул буде відводитись на дегідраторну установку для зневоднення, та по мірі накопичення утилізовуватися в якості міндобрива (при умові відповідності показникам, які висуваються до мінеральних добрив та  задовільних результатів дослідження на хім… та бак.. показники) або інертного матеріалу для пересипання.

Обсяг  виконання ОВНС відповідно до  ДБН А.2.2-1-2003               

Участь громадськості Ознайомлення громадськості про проведення робіт.

 

 

Генплан Круглик-Кременище

    

Коригування Генерального плану с.Круглик-Кременище (Пояснювальна записка)

Генеральний план (с.Круглик-Кременище)